NeaKoon 🌻

Seniorin arjen iloksi - virkistys, ulkoilu ja tuki

045-137 0806

Yrittäjä

TIETOJA MINUSTA

yrittäjä, puutarhuri, lähihoitaja, senioripalvelu, kotiapu, viherpalvelu, puutarha, ulkoilu, virkistys, green care, luonto

Olen lähihoitaja, ohjaaja ja suunnittelupuutarhuri sekä PHHYKY:n hyväksymä palveluntuottaja.

Ohjaan sopimuksen mukaan myös puutarhaterapeuttista virike- ja virkistystoimintaa senioreiden parissa hoivakodeissa. 

Asun Lahdessa ja toimin Lahdessa sekä sen lähipaikkakunnilla.

Kotihoidon tukipalvelu senioreille 

Tukipalveluja ovat mm. kodin arjen asiat, asioiden hoito, ulkoilutoiminta, virkistys- ja viriketoiminta ja ikääntyneen hyvinvoinnin edistäminen.

Palveluni ovat tuki- ja lisäpalveluja eivätkä sisällä sairaanhoidollisia toimenpiteitä.

Virikistys- , ulkoilu ja tuki osaksi ikääntyneen hyvää arkea

Sosiaali-ja terveysalan opintojeni kautta vuonna 2012 havahduin huomaamaan ikäihmisten virkistys- ja viriketoiminnan tarpeen. Yhdistin sitten viher- ja puutarha-alan osaamistani terveysalaan ja hyödynnän nyt näitä kaikkia yhdessä toimiessani ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Teen virkistys- ja ulkoiluaputoimintaa myös hoivakodeissa asuvien ikäihmisten parissa.

Paljon aiemmin työskentelin rahoitusalalla kassa- ja pr-tehtävissä, jossa myös asiakastilaisuuksien järjestäminen ja asiakkaista huolehtiminen kuului toimenkuvaani.

Ulkoilun ja luonnon merkitys

Luonto tarjoaa virikkeitä aisteille, raikas ilma tekee hyvää koko keholle. Ulkoilu rentouttaa, parantaa ruokahalua ja antaa jopa paremman yöunen. Nämä ovat tutkittuja asioita eikä niiden paikkansa pitävyyttä voi kiistää :)

Ohjaan myös vihertoimintaa palvelutaloissa ja hoivayksiköissä.

Toiminnastani ja ohjaamistani tilaisuuksista olen saanut hyvää ja kiitettävää palautetta ja se kannustaa eteenpäin :)

Jos nämä asiat kiinnostavat niin ota reippaasti yhteyttä.

Néa