NeaKoon 🌻

Seniorin arjen iloksi - virkistys, ulkoilu ja tuki

045-137 0806

Etusivu

PIRISTYSTÄ SENIORIN ARKEEN                       Facebook

Ulkoilu-, virkistys- ja tukipalveluilla on tarkoitus piristää ja auttaa senioria arjessa, sekä tukea häntä liikkumisessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Kaikenlainen toiminta ylläpitää jo aiemmin opittuja taitoja ja liikkuminen edistää tasapainonhallintaa, jolloin myös kotona asuminen voi jatkua mahdollisimman pitkään. Yhdessä tekeminen on mukavampaa, sekä myös turvallisempaa.

Palvelut

  • Virkistys, ulkoilu ja toiminta yksilöllisen tarpeen mukaan
  • Kodin arjen asioiden hoito pienimuotoisesti
  • Huonekasvien hoito sopimuksen mukaan
  • Hautapaikan- ja kasvien hoito sekä -istutus               

 

Teen sopimuksen mukaan käyntejä myös hoivakodeissa asuvien senioreiden virike- ja ulkoiluapuna Lahdessa ja Lahden lähialueilla.  Tutustu sivuihini ja katsotaan miten voin auttaa. Ota yhteyttä tästä.

Toiminnallisin terveisin,

NeaKoon

 

Toiminta-ajatukseni

on tuottaa arkea piristävää, toiminnallisuutta edistävää ja kotona asumista tukevaa hyvää virkistyspalvelua senioreille. Suunnitellaan yhdessä mieluinen toiminta, mennään ja tehdään yhdessä. 

 
Senioripalvelu, kotiapu, kotipalvelu, tukipalvelu, ikäihminen,seniori,vanhus, viriketoiminta,virike, virkistys, ulkoilu, piristys, puutarha,

Hinnasto- ym. tiedot välilehdeltä  Tietoja

Palvelut ovat arvonlisäverottomia mikäli asiakkaan toimintakyky on alentunut iän, sairauden tai heikkokuntoisuuden johdosta ja palvelusta laaditaan kirjallinen palvelusopimus ja palvelusuunnitelma.

Kotitalousvähennys

Ostaessasi palvelun ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä, arvonlisäverolliseen hintaan. Tällöin voit vähentää arvonlisäverollisestä työn osuudesta 60% kun ostat hoivaan liittyvää tai kotitaloustyötä.

Vähennystä ei saa matkakuluista tai tarvikkeista. Laskulla on eriteltävä työn osuus ja vähennykseen oikeuttamattomat kulut.

Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää ja sitä voi saada mm.

kotitalous- ja hoivatyöstä, jossa palvelu tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan tiloissa ja työ tehdään kodissa asuvien henkilöiden hyväksi. Kotitaloustyön lisäksi tähän oikeuttaa mm. kaupassa käynti, kukkien kastelu, puutarhanhoito, oman toimintakykynsä edistämiseen yksityiseltä ostettu palvelu, esim. viriketoiminta

Kotitalousvähennys kotitaloustyöstä on enintään 3500 euroa vuodessa (vuonna 2021  2250 euroa), omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen. Lisää

Kotitalousvähennyksen ilmoituslomakkeeseen pääset tästä

senioripalvelut, viherpalvelut, puutarha, puutarhatoiminta,virkistys, viriketoiminta, ikäihminen, seniori, palvelutalo, toiminta

Luonto ja puutarha - taitojen ja toimintakyvyn ylläpitäjinä

Puutarha- ja luontoympäristöjen on monissa tutkimuksissa todettu lisäävän ihmisen hyvinvointia. Luonto rauhoittaa, aktivoi aisteja, herättää muistoja ja on myös terapeuttista. Taitojen käyttö, liikkuminen ja ulkoilu ovatkin merkittäviä toimintakyvyn, tasapainon ja liikkumisvarmuuden edistäjiä.

Puutarha- ja luontotoimintaa voidaan toteuttaa ympäri vuoden, niin sisä - kuin ulkotiloissa. Jokaiselle asiakkaalle löytyy varmasti sopiva toimintatapa.  Toistuvaisluonteinen toiminta on kuntoa ja toimintakykyä ylläpitävää. 

Piristystä, iloa ja hyvinvointia - yhdessä tehtynä.

Omavalvonta,omavalvontasuunnitelma,dokumentit

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelma