NeaKoon Seniorit
Hoiva - Tuki - Koti - Virkistys

"Liike on luonnon lääke - piristystä, toimintaa"

045-137 0806

Etusivu

Lämmintä huolenpitoa ja tukea arjen toimiin                                                               Facebookissa

Kun sinä tai läheisesi tarvitset tukea arjessa tulen mielelläni avuksi. Teen virkistys-, kotiapu- ja viriketoimintakäyntejä niin omassa- kuin hoivakodissakin asuville ikäihmisille yksilöllisen tarpeen mukaan. Toimin Lahdessa ja Lahden ympäristöalueilla.

Palvelut  

  • Virkistys - ulkoilu - liikunta
  • Kotiapu, arjen askareet
  • Vihertoiminta/viherpalvelu - puutarhanhoito - hautapaikan hoito                   

Liikunta, terveellinen ruoka ja mielekäs toiminta ovat tärkeitä ikäihmisen elämänlaadun parantajia. Toimintakyvyn ja tasapainon säilyminen edistää turvallisempaan kotona asumisista ja liikkumista. 

Voit ilahduttaa läheistäsi myös palvelulahjakortilla

Palvelun tarkoituksena ikäihmisen hyvinvointi ja virkistys sekä kodin ja arjen toimintojen tukeminen. 

Ota yhteyttä Tästä

Ystävällisesti,

Neakoon

Hyödynnän toiminnassani myös luontoa ja sen hyvinvointia edistävää vaikutusta. Olen myös GreenCare palveluntuottaja.

  

 
Senioripalvelu, kotiapu, kotipalvelu, tukipalvelu, ikäihminen,seniori,vanhus, viriketoiminta,virike, virkistys, ulkoilu, piristys, puutarha,

Hinnastotiedot - kts. Tietoja

Palvelut ovat arvonlisäverottomia mikäli asiakkaan toimintakyky on alentunut iän, sairauden tai heikkokuntoisuuden johdosta ja palvelusta laaditaan kirjallinen palvelusopimus ja palvelusuunnitelma.

Kotitalousvähennys

Ostaessasi palvelun ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä voit vähentää arvonlisäverollisestä työn osuudesta 40% kun ostat hoivaan liittyvää tai kotitaloustyötä.

Vähennystä ei saa matkakuluista tai tarvikkeista. Laskulla on eriteltävä työn osuus ja vähennykseen oikeuttamattomat kulut.

Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää ja sitä voi saada mm.

kotitalous-, ynnä muusta työstä, jossa palvelu tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan tiloissa ja työ tehdään kodissa asuvien henkilöiden hyväksi. Kotitaloustyön lisäksi tähän oikeuttaa mm. kaupassa käynti, kukkien kastelu, puutarhanhoito, oman toimintakykynsä edistämiseen yksityiseltä ostettu palvelu, esim. viriketoiminta

Kotitalousvähennys on enintään 2250 euroa vuodessa (vuonna 2019  2400 euroa), omavastuu on 100 euroa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä jopa 4500 euroa vuodessa. Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen. Lisää

Kotitalousvähennyksen ilmoituslomakkeeseen pääset tästä

senioripalvelut, viherpalvelut, puutarha, puutarhatoiminta,virkistys, viriketoiminta, ikäihminen, seniori, palvelutalo, toiminta

Luonto ja puutarha - taitojen ja toimintakyvyn ylläpitäjinä

Puutarha- ja luontoympäristöjen on monissa tutkimuksissa todettu lisäävän ihmisen hyvinvointia. Luonto rauhoittaa, aktivoi aisteja, herättää muistoja ja on myös terapeuttista. Taitojen käyttö, liikkuminen ja ulkoilu ovatkin merkittäviä toimintakyvyn, tasapainon ja liikkumisvarmuuden edistäjiä.

Puutarha- ja luontotoimintaa voidaan toteuttaa ympäri vuoden, niin sisä - kuin ulkotiloissa. Jokaiselle asiakkaalle löytyy varmasti sopiva toimintatapa.  Toistuvaisluonteinen toiminta on kuntoa ja toimintakykyä ylläpitävää. 

Piristystä, iloa ja hyvinvointia - yhdessä tehtynä.

Omavalvonta,omavalvontasuunnitelma,dokumentit

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelma